0

A biztosítási szerződés jogviszony, a szerződések fogalma és kötelező elemei

A biztosítási szerződés jogviszony, a szerződések fogalma és kötelező elemei

Biztosítás kötésének alkalmával szembetaláljuk magunkat a biztosítási szerződéssel, mely alapján a biztosítási jogviszonyban a továbbiakban jogok illetnek majd bennünket, és kötelezettségek terhelnek. Néhány alapvető jogi kifejezés és szabály áttekintésével könnyebben értelmezhetővé válik a szerződés hivatalos nyelvezete, valamint jobban átláthatjuk a szerződésben szereplő mindkét fél jogait, valamint kötelezettségeit.

A biztosító legfőbb kötelezettsége a kockázatvállalás biztosítási díj ellenében. A kockázatvállalás tehát a biztosítási esemény bekövetkeztéig csupán egyfajta helytállást jelent, azonban abban a pillanatban, amikor bekövetkezett az esemény, már konkrét pénzszolgáltatási kötelezettséggé válik. Szerződésszegést követ el a biztosító, ha nem teljesíti fizetési kötelezettségét időben.

Mindenképpen fontos és előírt a biztosítók számára az ügyfél megfelelő tájékoztatása. Ennek megtörténtét a szerződő felek aláírásukkal igazolják. A biztosított személyes adatait nem adhatja ki a biztosító, ilyen téren a banktitokhoz hasonlóan titoktartási kötelezettség terheli.

A biztosítóval szerződő fél alapvető kötelezettsége a biztosítási díj megfizetése, általában a szerződés megkötésekor már aktuális az első díjfizetési kötelezettség. A továbbiakban a díjfizetés elmaradása a biztosítás megszűnéséhez vezet. Egyes biztosítás típusoknál létezik az ún. reaktiválási idő, mely alapján a megszűnés után három hónapig még újra aktiválható az. A szerződő felet adatszolgáltatási, valamint adatainak változtatására vonatkozó bejelentési kötelezettség terheli. Mindennek az elmulasztása esetén a biztosítónak módja van fizetési kötelezettsége alól mentesülni.

Iktatva: Biztosítás

Írj most.

Küldés
Sulinova.hu – vásárlás előtti tájékoztató oldal
2011